An dribleis

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

'S e neach fo àmhghar is ciall do dhribleis. Tha buidheann de chlann 'nan suidhe mun cuairt air teine air clachan no rudan eile. Canaidh iad na leanas:

An Tòisiche: Seo an dribleis!

An ath dhuine cloinne: Dé a tha an dribleis ag iarraidh?

An Tòisiche: Do leth chas a chur air chrith mar a tha mise, mar a tha mise!

Tòisichidh am buidheann gu léir leth chas a chur air chrith. Canaidh an tòisiche an rann a-rithist an uairsin ach ag amas air ball cuirp eile (fhad 's a tha a h-uile clann a chur leth chas air chrith), mar eisimpleir "Do leth làmh a chur air chrith".

Théid clann a dhìochuimhnicheas ball a chur air chrith (no neach a thuiteas far a s(h)uidheachan) a chur a-mach ás a' chearcall agus tòisichidh iad as ùr. Cumaidh iad seo a' dol gus nach eil ach aonar air f(h)àgail.Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean