Duilleagan sònraichte

Jump to navigation Jump to search

Aithrisean na h-obrach-glèidhidh

Liosta dhe na duilleagan

Log a-steach / cruthaich cunntas

Cleachdaichean 's ceadan

Atharraichean 's logaichean o chionn goirid

Aithrisean mheadhanan 's luchdaidhean suas

Ceann-là 's innealan

Duilleagan sònraichte a nì ath-stiùireadh

Duilleagan 'gan cleachdadh gu tric

Innealan nan duilleag