An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Amalaidhean-cainnte"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
(T)
(A)
Loidhne 6: Loidhne 6:
 
|-  
 
|-  
 
| <span style="color: #008000;">Abair ibear abair gun do chab a dhùnadh.</span> || Say ibear-abair without closing your mouth.
 
| <span style="color: #008000;">Abair ibear abair gun do chab a dhùnadh.</span> || Say ibear-abair without closing your mouth.
 +
|-
 +
| <span style="color: #008000;">Am faca tu 'm bacach,<br />no 'm faca tu 'mhac,<br />chan fhaca mi 'm bacach,<br />'s chan fhaca mi 'mhac,<br />ach nam faicinn-sa 'm bacach,<br />no nam faicinn-sa 'mhac,<br />cha bhagrainn air a' bhacach,<br />'s cha bhagrainn air a mhac.</span> || Did you see the cripple,<br />Or did you see his son,<br />I didn't see the cripple,<br />Nor did I see his son,<br />If I see the cripple,<br />Or if I see his son,<br />I won't threaten the cripple,<br />not will i threaten his son.
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

Mùthadh on 15:50, 21 dhen t-Samhain 2011

Susbaint

A

Abair Mac an Aba gun do chab a ghobadh. Say MacNab without pursing your lips.
Abair ibear abair gun do chab a dhùnadh. Say ibear-abair without closing your mouth.
Am faca tu 'm bacach,
no 'm faca tu 'mhac,
chan fhaca mi 'm bacach,
's chan fhaca mi 'mhac,
ach nam faicinn-sa 'm bacach,
no nam faicinn-sa 'mhac,
cha bhagrainn air a' bhacach,
's cha bhagrainn air a mhac.
Did you see the cripple,
Or did you see his son,
I didn't see the cripple,
Nor did I see his son,
If I see the cripple,
Or if I see his son,
I won't threaten the cripple,
not will i threaten his son.

F

Faca tu saor an t-sàbhaidh,
faca tu sàbh an t-saoir,
faca tu saor an t-sàbhaidh,
saor an t-sàbhaidh, sàbh an t-saoir.
Did you see the joiner of the sawing,
did you see the saw of the joiner
did you see the joiner of the sawing
the joiner of the sawing, the saw of the joiner.

T

Tha ceann-tughaidh aig trì taighean a tha shìos aig taobh an tuinne. The three houses down by the wave have a straw thatch.
Tha gob fada air a' bhudagochd, tha am budagochd gun ghob. The woodcock has a long beak, the woodcock has no beak.
Tha ite na circe brice ann an ciste mo sheanmhar. The feather of the spotted chicken is in my grandmothers chest.

U

Ubhal bog abaich dubh,
's ubhal dubh bog abaich
A soft ripe black apple,
and a black soft ripe apple.
Uisge blàth bog a' tighinn á gob a' cheatail. Warm soft water coming from the kettle spout.
Uisge blàth bog a' tighinn á gob a' choire. Warm soft water coming from the kettle spout.