An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Rannan"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Am faca sibh marcaichean== <span style="color: #008000;">Leum clann air do ghlùin ris an duan seo. Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady u...")
 
Loidhne 1: Loidhne 1:
 +
==A h-aon, a dhà (1)==
 +
Rann nan àireamhan:
 +
 +
A h-aon, a dhà,
 +
Ciamar a tha?
 +
A trì, a ceithir,
 +
Brògan leathair,
 +
A cóig, a sia,
 +
Uisge is fèath,
 +
A seachd, a h-ochd,
 +
Is mi a tha bochd,
 +
A naoi, a deich,
 +
Faic na h-eich,
 +
A h-aon deug, a dhà dheug,
 +
Brògan gun phàigheadh.
 +
 +
==A h-aon, a dhà (2)==
 +
A h-aon, a dhà, a trì,
 +
An cat, an cù 's mi fhìn,
 +
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,
 +
Gus am fàs sinn sgìth.
 +
 +
A ceithir, a cóig, a sia,
 +
Uisge no gaoth no fèath,
 +
Togaidh sinne bothan beag,
 +
Le clachan is crèadh.
 +
 +
A seachd, a h-ochd, a naoi,
 +
Gheibh mi slat is sreang,
 +
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,
 +
Gus an dig an oidhche.
 +
 +
A deich 's a h-aon deug,
 +
Chan e facal bréig,
 +
Gun do chùnnt mi fichead starrag,
 +
Is iad 'nan suidh air geug.
 +
 +
A dhà dheug 's a trì deug,
 +
Fhuair na mèirlich fìor leug,
 +
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,
 +
Ann am Baile Strìmeig.
 +
 +
A ceithir deug 's a cóig deug,
 +
Cheannaich Iain bó bheag,
 +
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,
 +
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.
 +
 +
A sia deug 's a seachd deug,
 +
Dheasaich Anna breacag,
 +
Thugadh i air falbh on bhòrd,
 +
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.
 +
 +
A h-ochd deug, a naoi deug fichead,
 +
Thall air cùl an lios ud,
 +
Fhuaireadh nead le uighean gorma,
 +
Is mór mo dhéidh nach bris iad.
 +
 
==Am faca sibh marcaichean==
 
==Am faca sibh marcaichean==
<span style="color: #008000;">Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...
+
Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...
  
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?<br />
+
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?
Chunnaic!<br />
+
Chunnaic!
Saoil am beir sinn orra?<br />
+
Saoil am beir sinn orra?
Ma choisicheas sinn gu math!<br />
+
Ma choisicheas sinn gu math!
Cuis! A chapaill sorchain,<br />
+
Cuis! A chapaill sorchain,
Mise air muin do shearrachain.<br />
+
Mise air muin do shearrachain.
Ma bheireas MacCuinn oirnn,<br />
+
Ma bheireas MacCuinn oirnn,
Beiridh e air chinn oirrn;<br />
+
Beiridh e air chinn oirrn;
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,<br />
+
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,
Beiridh e air chasan oirrn;<br />
+
Beiridh e air chasan oirrn;
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,<br />
+
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,
Beiridh e air shròin oirrn;<br />
+
Beiridh e air shròin oirrn;
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,<br />
+
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,
Fàgaidh e air dheireadh sinn.<br />
+
Fàgaidh e air dheireadh sinn.
Siud làir bhreabach,<br />
+
Siud làir bhreabach,
Le na creagan,<br />
+
Le na creagan,
Làn an dùirn de chaoran dearga,<br />
+
Làn an dùirn de chaoran dearga,
Am bun a h-earbaill,<br />
+
Am bun a h-earbaill,
Mise air a muin,<br />
+
Mise air a muin,
Is ise 'na ruith!<br /></span>
+
Is ise 'na ruith!
  
 
==Sin an coileach==
 
==Sin an coileach==
<span style="color: #008000;">Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
+
Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
  
Sin an coileach<br />
+
Sin an coileach
A dhùisg a' bhanarach<br />
+
A dhùisg a' bhanarach
A bhleoghainn a' bhó<br />
+
A bhleoghainn a' bhó
A bhuail an cù<br />
+
A bhuail an cù
A ruith an cat<br />
+
A ruith an cat
A mharbh an radan<br />
+
A mharbh an radan
A tholl am pòca<br />
+
A tholl am pòca
A bha anns an taigh<br />
+
A bha anns an taigh
A thog Iain.<br /></span>
+
A thog Iain.

Mùthadh on 17:57, 21 dhen t-Samhain 2011

A h-aon, a dhà (1)

Rann nan àireamhan:

A h-aon, a dhà, Ciamar a tha? A trì, a ceithir, Brògan leathair, A cóig, a sia, Uisge is fèath, A seachd, a h-ochd, Is mi a tha bochd, A naoi, a deich, Faic na h-eich, A h-aon deug, a dhà dheug, Brògan gun phàigheadh.

A h-aon, a dhà (2)

A h-aon, a dhà, a trì, An cat, an cù 's mi fhìn, A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh, Gus am fàs sinn sgìth.

A ceithir, a cóig, a sia, Uisge no gaoth no fèath, Togaidh sinne bothan beag, Le clachan is crèadh.

A seachd, a h-ochd, a naoi, Gheibh mi slat is sreang, Is théid mi a dh'iasgach san abhainn, Gus an dig an oidhche.

A deich 's a h-aon deug, Chan e facal bréig, Gun do chùnnt mi fichead starrag, Is iad 'nan suidh air geug.

A dhà dheug 's a trì deug, Fhuair na mèirlich fìor leug, Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal, Ann am Baile Strìmeig.

A ceithir deug 's a cóig deug, Cheannaich Iain bó bheag, Fhuair e ìm is gruth is bàrr, Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.

A sia deug 's a seachd deug, Dheasaich Anna breacag, Thugadh i air falbh on bhòrd, Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.

A h-ochd deug, a naoi deug fichead, Thall air cùl an lios ud, Fhuaireadh nead le uighean gorma, Is mór mo dhéidh nach bris iad.

Am faca sibh marcaichean

Leum clann air do ghlùin ris an duan seo. Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla. Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...

Am faca sibh marcaichean a' dol seachad? Chunnaic! Saoil am beir sinn orra? Ma choisicheas sinn gu math! Cuis! A chapaill sorchain, Mise air muin do shearrachain. Ma bheireas MacCuinn oirnn, Beiridh e air chinn oirrn; Ma bheireas MacAsgaill oirrn, Beiridh e air chasan oirrn; 'S ma bheireas MacLeòid oirrn, Beiridh e air shròin oirrn; Ma bheireas MacCoinnich oirrn, Fàgaidh e air dheireadh sinn. Siud làir bhreabach, Le na creagan, Làn an dùirn de chaoran dearga, Am bun a h-earbaill, Mise air a muin, Is ise 'na ruith!

Sin an coileach

Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...

Sin an coileach A dhùisg a' bhanarach A bhleoghainn a' bhó A bhuail an cù A ruith an cat A mharbh an radan A tholl am pòca A bha anns an taigh A thog Iain.