Cluich an taighe

O Goireasan Akerbeltz
Am mùthadh mar a bha e 20:18, 18 dhen Dùbhlachd 2011 le Akerbeltz (deasbaireachd | mùthaidhean) (Created page with "Théid trì cearcallan móra an comharrachadh air an làr aig puingean triantain agus 's e na "taighean" a chanar riutha. Bidh aonan taobh a-muigh nan cearcall, an "gàidsear", ...")
(diofar) ← Mùthadh nas sine | Am mùthadh mu dheireadh (diofar) | Mùthadh nas ùire → (diofar)
Jump to navigation Jump to search

Théid trì cearcallan móra an comharrachadh air an làr aig puingean triantain agus 's e na "taighean" a chanar riutha. Bidh aonan taobh a-muigh nan cearcall, an "gàidsear", agus ball 'na làmh. Tha càch eile ann an cearcall.

Tha aig càch ruith bho thaigh gu taigh agus fhad 's a bhios iad taobh a-muigh nan cearcall, feuchaidh an gàidsear am ball a thilgeil orra. Ma théid aige/aice am ball a thilgeil air neach, bidh e/i 'na "p(h)rìosanach" agus feumaidh e/i sgur dhen chluich agus seasamh air an taobh.

cluichantaighe.jpg

Feumaidh iad réiteachadh có mheud turas a tha aca ruith cuairt iomlan. Ma théid aig a' ghàidsear a h-uile duine a dhèanamh 'nam prìosanach, buannaichidh an gàidsear. Mura déid, caillidh an gàidsear.

Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean