An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Conaltradh nam beathaichean"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
(An cat 's an luchag)
Loidhne 19: Loidhne 19:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| <span style="color: #008000;">Thuirt an luchag anns an toll:<br />"Gu dé d' fhonn, a chait ghlais?"<br />Cat: Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag: B' eòlach sinn mun dubhan chrom,<br />B' àbhaist a bhith am bonn do chois!"<br />Cat: Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag: "Mharbh thu mo mhàthair an-dé,<br />Is thèarainn mi fhìn air éiginn ás!"<br />Cat: Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag: "Chuir thu ar teaghlach ás a chéill,<br />Is tha mi fhìn 'nan déidh gun taic!"<br />Cat: Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag: "Gus am faic mi an rathad réidh,<br />A chaoidh chan éignich thu mi a-mach!"<br />Cat: Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.</span> || Said the mouse in the hole:<br />"What are your intentions, grey cat?"<br />Cat: Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse: "We knew about the crooked hook,<br />That used to be in the sole of your foot!"<br />Cat: Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse: "You killed my mother yesterday,<br />And I hardly escaped myself!"<br />Cat: Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse: "You drove our family out of their mind,<br />And here I am on my own left behind!"<br />Cat: Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse: "Until I see the road clear,<br />You will never force me out!"<br />Cat: Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
+
| <span style="color: #008000;">Thuirt an luchag anns an toll:<br />"Gu dé d' fhonn, a chait ghlais?"<br />Cat:<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag:<br />B' eòlach sinn mun dubhan chrom,<br />B' àbhaist a bhith am bonn do chois!"<br />Cat:<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag:<br />"Mharbh thu mo mhàthair an-dé,<br />Is thèarainn mi fhìn air éiginn ás!"<br />Cat:<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag:<br />"Chuir thu ar teaghlach ás a chéill,<br />Is tha mi fhìn 'nan déidh gun taic!"<br />Cat:<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Luchag:<br />"Gus am faic mi an rathad réidh,<br />A chaoidh chan éignich thu mi a-mach!"<br />Cat:<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Càirdeas, comann is gaol,<br />Faodaidh tusa tighinn a-mach,<br />Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.</span> || Said the mouse in the hole:<br />"What are your intentions, grey cat?"<br />Cat:<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse:<br />"We knew about the crooked hook,<br />That used to be in the sole of your foot!"<br />Cat:<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse:<br />"You killed my mother yesterday,<br />And I hardly escaped myself!"<br />Cat:<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse:<br />"You drove our family out of their mind,<br />And here I am on my own left behind!"<br />Cat:<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.<br />Mouse:<br />"Until I see the road clear,<br />You will never force me out!"<br />Cat:<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,<br />Friendship, fellowship and love,<br />You can come outside,<br />Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Mùthadh on 22:27, 18 dhen Dùbhlachd 2011

A' bhó

(The cow)

Mo laogh òg, mo laogh òg! My young calf, my young calf!

A' chaora

(The sheep)

Na loisg mo chnàimh, na loisg mo chnàimh! Don't burn my bones, don't burn my bones!

An cat 's an luchag

(The cat and the mouse)

Thuirt an luchag anns an toll:
"Gu dé d' fhonn, a chait ghlais?"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
B' eòlach sinn mun dubhan chrom,
B' àbhaist a bhith am bonn do chois!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Mharbh thu mo mhàthair an-dé,
Is thèarainn mi fhìn air éiginn ás!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Chuir thu ar teaghlach ás a chéill,
Is tha mi fhìn 'nan déidh gun taic!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Gus am faic mi an rathad réidh,
A chaoidh chan éignich thu mi a-mach!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Said the mouse in the hole:
"What are your intentions, grey cat?"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"We knew about the crooked hook,
That used to be in the sole of your foot!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"You killed my mother yesterday,
And I hardly escaped myself!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"You drove our family out of their mind,
And here I am on my own left behind!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"Until I see the road clear,
You will never force me out!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.

Guthan nam beathaichean

(The voices of the animals)

Chuala mi comhart aig an doras,
Có a rinn an comhart aig an doras?
Rinn an cù an comhart aig an doras.

Chuala mi geum anns a' bhàthaich,
Có a rinn an geum anns a' bhàthaich?
Rinn a' bhó an geum anns a' bhàthaich.

Chuala mi sitir anns an stàball,
Có a rinn an sitir anns an stàball?
Rinn an t-each an sitir anns an stàball.

Chuala mi gogail anns an t-sabhal,
Có a rinn a' ghogail?
Rinn a' chearc a' ghogail anns an t-sabhal.

Chuala mi mèilich air a' chnoc,
Có a rinn a' mhèilich?
Rinn a' chaora a' mhèilich air a' chnoc.

Chuala mi meigeadaich anns a' chreig,
Có a rinn a' mheigeadaich anns a' chreig?
Rinn a' ghobhar a' mheigeadaich anns a' chreig.

Chuala mi langan air a' bheinn,
Có a rinn an langan air a' bheinn?
Rinn am fiadh an langan air a' bheinn.

Chuala mi ceilear binn air a' gheug,
Có a rinn an ceilear binn air a' gheug?
Rinn an smeòrach ceilear binn air a' gheug.

Chuala mi guileag air an loch,
Có a rinn a' ghuileag air an loch?
Rinn an eala a' ghuileag air an loch.

Chuala mi gròc anns a' ghleann,
Có a rinn an gròc anns a' ghleann?
Rinn am fitheach dubh an gròc anns a' ghleann.

Chuala mi srann air a' mhachair,
Có a rinn an srann air a' mhachair?
Rinn an seillean srianach an srann air a' mhachair.
I heard a bark at the door,
Who was is that barked at the door?
The dog barked at the door.

I heard a moo in the stable,
Who was it that mooed in the stable?
The cow mooed in the stable.

I heard a neigh in the stable,
Who was it that neighed in the stable?
The horse neighed in the stable.

I heard a cluck in the barn,
Who was it that clucked in the barn?

The hen clucked in the barn.

I heard a bleat in the hill,
Who was it that bleated on the hill?
The sheep bleated on the hill.

I heard a bleat on the rocky hill,
Who was it that bleated on the rocky hill?
The goat bleated on the rocky hill.

I heard a lowing on the mountain,
Who was it that lowed on the mountain?
The deer lowed on the mountain.

I heard a sweet warble on the branch,
Who was it that warbled sweetly on the branch?
The thrush warbled sweetly on the branch.

I heard a honk on the loch,
Who was it that honked on the loch?
The swan honked on the loch.

I heard a caw in the glen,
Who was it that cawed in the glen?
The raven cawed in the glen.

I heard a buzz on the machair,
Who was it that buzzed on the machair?
The striped bee buzzed on the machair.