An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Amalaidhean-cainnte"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
(A)
(A)
Loidhne 10: Loidhne 10:
 
|-  
 
|-  
 
| <span style="color: #008000;">Arsa Doug beag bog: rug gob beag bog gogag bheag bhog.</span> || Little soft Doug said: a small soft beak caught a small soft silly woman.
 
| <span style="color: #008000;">Arsa Doug beag bog: rug gob beag bog gogag bheag bhog.</span> || Little soft Doug said: a small soft beak caught a small soft silly woman.
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==B==
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| <span style="color: #008000;">Baraill am broinn baraille 's baraill Bail' Ailein.</span> || A barrel in a barrel and the barrel of Baile Ailein.
 +
|-
 +
| <span style="color: #008000;">Bha bean aig Joe,<br />'s bha banjo aig Joe,<br />'s bha banjo aig bean Joe,<br />b' fhearr Joe air a' bhanjo gun deoch,<br />na bean Joe air a' bhanjo gun deoch.</span> || Joe had a wife,<br />And Joe had a banjo,<br />And Joe's wife had a banjo,<br />Joe was better on the banjo without a drink,<br />Than Joe's wife was on the banjo without a drink.
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

Mùthadh on 15:53, 21 dhen t-Samhain 2011

Susbaint

A

Abair Mac an Aba gun do chab a ghobadh. Say MacNab without pursing your lips.
Abair ibear abair gun do chab a dhùnadh. Say ibear-abair without closing your mouth.
Am faca tu 'm bacach,
no 'm faca tu 'mhac,
chan fhaca mi 'm bacach,
's chan fhaca mi 'mhac,
ach nam faicinn-sa 'm bacach,
no nam faicinn-sa 'mhac,
cha bhagrainn air a' bhacach,
's cha bhagrainn air a mhac.
Did you see the cripple,
Or did you see his son,
I didn't see the cripple,
Nor did I see his son,
If I see the cripple,
Or if I see his son,
I won't threaten the cripple,
not will i threaten his son.
Arsa Doug beag bog: rug gob beag bog gogag bheag bhog. Little soft Doug said: a small soft beak caught a small soft silly woman.

B

Baraill am broinn baraille 's baraill Bail' Ailein. A barrel in a barrel and the barrel of Baile Ailein.
Bha bean aig Joe,
's bha banjo aig Joe,
's bha banjo aig bean Joe,
b' fhearr Joe air a' bhanjo gun deoch,
na bean Joe air a' bhanjo gun deoch.
Joe had a wife,
And Joe had a banjo,
And Joe's wife had a banjo,
Joe was better on the banjo without a drink,
Than Joe's wife was on the banjo without a drink.

F

Faca tu saor an t-sàbhaidh,
faca tu sàbh an t-saoir,
faca tu saor an t-sàbhaidh,
saor an t-sàbhaidh, sàbh an t-saoir.
Did you see the joiner of the sawing,
did you see the saw of the joiner
did you see the joiner of the sawing
the joiner of the sawing, the saw of the joiner.

T

Tha ceann-tughaidh aig trì taighean a tha shìos aig taobh an tuinne. The three houses down by the wave have a straw thatch.
Tha gob fada air a' bhudagochd, tha am budagochd gun ghob. The woodcock has a long beak, the woodcock has no beak.
Tha ite na circe brice ann an ciste mo sheanmhar. The feather of the spotted chicken is in my grandmothers chest.

U

Ubhal bog abaich dubh,
's ubhal dubh bog abaich
A soft ripe black apple,
and a black soft ripe apple.
Uisge blàth bog a' tighinn á gob a' cheatail. Warm soft water coming from the kettle spout.
Uisge blàth bog a' tighinn á gob a' choire. Warm soft water coming from the kettle spout.